VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 29-01-2014 08:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C.J. Bleeker
Griffier: D. Petrusma
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage