VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-03-2014 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgermeester A.B.L. de Jonge
Griffier: D. Petrusma
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage