VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-09-2014 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgermeester A.B.L. de Jonge
Griffier: D. Petrusma
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
0
2
4
5
3
3
3
0
4
3
20
0
1
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage