VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-03-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgermeester A.B.L. de Jonge
Griffier: D. Petrusma
0
0
1
0
3
2
0
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage