VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-05-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgermeester A.B.L. de Jonge
Griffier: A.C. Visser - Teeuwen
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
8
10
2
0
3
0
5
2
2
3
3
3
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage