VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2014 19:15:00 uur


Raadzaal
0
0
0
Voorzitter: Burgermeester A.B.L. de Jonge
Griffier: D. Petrusma
1
1
1
0
1
0
0
2
0
2
5
2
2
3
2
0
2
5
0
2
2
0
1
1
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage